שנת 2016 בעולם ביטוח החיים והבריאות – שנת המהפיכות

בשנה הבאה עלינו לטובה, יחולו שינוים מפליגים בכמה תחומים בעולם הביטוח, כמעט כולם בהשראת המפקחת על הביטוח הגברת דורית סלינגר.
היו כבר מפקחים אגרסיביים באגף שוק ההון באוצר, אבל השינויים הנכפים השנה על ענף הביטוח מבטאים יותר מסתם מעורבות יתר וכוחניות: הם מבטאים זלזול עמוק הן בסדרי עולם הנוהגים היום והם התשתית לכל עולם הביטוח, והן באנשי המקצוע המובילים את הענף.

אם לתמצת את השקפת העולם שמובילה את המפקחת אפשר לומר כך:
1. הציבור לא יכול להבין מה מוכרים לו, ולכן כולם ימכרו אותו מוצר (שאני אכתיב אותו), ואז התחרות תהיה על המחיר בלבד.
2. אין משמעות לאיכות השירות או לאיכות המוצר, הדבר היחיד החשוב זה המחיר.
3. ליומרה של אנשי המקצוע בענף הביטוח לתת כיסויים עם התחייבות לעשרות שנים קדימה אין על מה להסתמך, והיא גרועה למבוטחים.

ההאחדה והתכתיב לגבי התוכן, יחולו על מספר תחומים:

1. ביטוחי בריאות: תופסק מכירת פוליסות בריאות במתכונת הנוכחית, וכל החברות ימכרו "פוליסה זהה לחלוטין" שתוכתב ע"י האוצר.
2. ביטוח פנסיוני: יבוטלו התקנונים הנוכחיים של קרנות הפנסיה, ויוכתב "תקנון אחיד" שיוכתב בידי האוצר.
3. ביטוח סיעודי בקופות החולים: יונהג תקנון אחיד, ויכפה על חברות הביטוח לקלוט לביטוח הסיעודי מבוטחים המתניידים מקופה לקופה ללא חיתום.
4. צורת התשלום של המעסיקים לחברות הביטוח: על כל המעסיקים במשק תושת צורת דיווח אחידה הנלווית לתשלום החודשי ונקראת בשם "הממשק האחיד".
5. תונהג קרן פנסיה "ברירת מחדל": מאותה נקודת מוצא של "המחיר הוא המלך", מעסיק שאין לו הסכם הנחות עם קרן פנסיה, יהיה חייב להתקשר לקרן פנסיה שתזכה במכרז של האוצר, ותציע את דמי הניהול הנמוכים ביותר.
6. קרנות פנסיה הקולטות עמית חדש: יחויבו לנייד את כל היתרות מקופות אחרות, לקרן החדשה שתיפתח.

מפאת קוצר היריעה אעמוד רק על מספר מצומצם של נושאים:

1. ביטוח בריאות: זו המהפכה הגדולה ביותר. המפקחת לוקחת מוצר קיים ואוסרת למכור אותו לא בגלל שהוא מזיק לצרכן, אלא בגלל שהוא "טוב מדי". לראשונה אוסר הפיקוח על הביטוח על חברות הביטוח לתת יותר מהמתחרים, או מהנוסח שהוא הכתיב. יש בשוק לא מעט מוצרי ביטוח שתנאיהם מוכתבים על פי חוק – פוליסת נסיעות לחו"ל, פוליסת דירה וכ"ו. אף פעם לא התערב הפיקוח על הביטוח אם מבטח הוסיף כיסויים, וגם במחיר לא התערב. בשביל זה יש תחרות. המפקח גם מפסיק באיבחת חרב מכירת פוליסות בריאות שתנאיהן יהיו קיימים וידועים לכל אורך חיי המבוטח. תוקף המחיר והתנאים יהיה לשנתיים, ובסופן יוכלו החברות להעלות את המחיר בעד 20% או 10 ₪, (הנמוך מבין השניים) ללא קבלת הסכמת המבוטח… בכל אלו מוכיחה המפקחת שהיא מזלזלת באינטליגנציה של המבוטחים, וביכולות המקצועיות של בעלי המקצוע בענף. המצחיק והעצוב בכל זה, שהמניע למהפכה זו הוא השאיפה להחזיר את המבוטחים בפוליסות הבריאות הפרטיות למערכת הציבורית, ע"י הפגיעה בפוליסות הפרטיות, כלומר המפקחת משתפת פעולה עם גורמים שאינם מעולם הביטוח, נגד צרכני הבריאות והמבוטחים. בדיוק בנושא זה, הוגש בג"ץ במטרה להוציא צו מניעה נגד הצעדים החד צדדיים שנקטה המפקחת. http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=33111
2. ביטוח פנסיוני התקנון האחיד: למה צריך להנהיג "תקנון אחיד"? התשובה היא כמעט "ככה", או בלשון המפקחת "כדי שהציבור לא יתבלבל בין התקנונים השונים", כלומר הציבור מטומטם, ולכן יקבל מוצר אחיד. שוב פעם כמו בביטוח הבריאות, אוסרים על החברות החפצות להיטיב עם העמיתים, להציע יותר מהמינימום שנקבע. בקרן מקפת למשל, יש סעיף יחודי, המאפשר לעמית שיש לו ילד בעל צרכים מיוחדים, שישאר כזה גם בהגיעו לגיל שיבה, להגדיר את ילדו כשארו לצורך "קיצבת שארים" שבמצב הרגיל ניתנת רק לאלמנ/ה או יתום עד גיל 21. סעיף זה קיים בכל הקרנות לגבי עמית שנולד לו ילד כזה אחרי שהתקבל לקרן, ובמקפת החליטו שיאפשרו גם לעמית שיש לו ילד עם צרכים מיוחדים לפני קבלתו לביטוח, להגדירו כשאר שלו. ובכן כמו בצפון קוריאה, כאן כווולם ימכרו בדיוק אותו מוצר.
3. המימשק האחיד – צורת דיווח אחידה של המעסיקים לחברות הביטוח: החל משנת 2016, יחויבו כל המעסיקים במשק לצרף לתשלום שהם מעבירים לחברת הביטוח בגין עובדיהם קובץ יחודי שנתוניו מוכתבים בידי האוצר, ויהיה אחיד לכולם. הכוונה המקורית של הפיקוח על הביטוח היתה לחייב כל מעסיק שלו מעל 10 עובדים, לשלם באמצעות ממשק זה כבר מתחילת 2016, כשלא רק מבנה הקובץ יוכתב, אלא גם צורת הדיווח (דרך המסלקה הפנסיונית)ואמצעי התשלום. כשהתחילו להתברר מימדי הבלגן שיווצר אם ינסו לאכוף את זה, נסוג הפיקוח בהדרגה ממרבית הדרישות: לא 10 עובדים, אלא רק ממאה עובדים ומעלה. לא רק בהעברה בנקאית, אלא בכל צורת תשלום למעט מזומן. לא דיווח רק דרך המסלקה, אלא כמעט בכל צורה שהיתה נהוגה עד היום. מה יצא מזה בסופו של דבר? למעסיקים נוספה הוצאה והתעסקות רבה שלא היתה עד היום, עם סימני שאלה רבים לגבי רמת השירות שיקבלו.

מה משותף לכל השינויים המהפכניים שמקדם האוצר?

כולם "בשבילנו ולמעננו", בניגוד גמור לדעת אנשי המקצוע בענף, ובהכתבה חד צדדית. זאת במקום תפקידו המסורתי של הרגולטור – למנוע פעולה לרעת המבוטחים, ולשמור על יציבות חברות הביטוח, כל זאת תוך הידברות עם חברות הביטוח וסוכני הביטוח.
הרגשתי היא שכולנו – הצרכנים של הביטוח והעובדים בענף הביטוח נפגע מצעדים אלו, ומהר מאד יבוא מפקח חדש שיאלץ לתקן את המעוות. נקווה רק שזה לא יהיה טלאי על טלאי, אלא הכרה והודאה בשגיאות שנעשו ותיקונן היסודי.

גדעון מגל